Malmators användarträff i Stockholm den 24-25 november 2009.