Malmators användarträff i Göteborg den 25-27 maj 2009.