Malmators användarträff i Stockholm den 22-23 november 2011