Malmators användarträff i Stockholm den 22-23 oktober 2012