Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök  Djäknegatan 16, vån 4 / Epost  /  kundstöd /  In English

Vi utvecklar systemlösningar för främst anropsstyrd trafik. Med hjälp av Malmators produkter administreras ca tio miljoner kollektivtrafikresor per år i Sverige.

Vi säljer alltså väl fungerande kollektivtrafik. Våra system klarar att effektivt administrera trafikflöden, det vill säga se till att rätt fordon finns på rätt plats i rätt tid.

Kunder till oss är kommuner och landsting, men också privata företag liksom andra trafikansvariga. Systemen passar alla som behöver utveckla eller anpassa sin kollektivtrafik.