Södra Förstadsgatan 58, 211 43 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Södra Förstadsgatan 58, vån 4 / Epost

Vi säljer trafik

Anropsstyrd trafik

Med hjälp av Malmators system administreras ca tio miljoner kollektivtrafikresor per år i Sverige.

Vi säljer alltså väl fungerande kollektivtrafik. Våra system klarar att effektivt administrera trafikflöden, det vill säga se till att rätt fordon finns på rätt plats i rätt tid.

Kunder till oss är kommuner och landsting, men också privata företag liksom andra trafikansvariga. Systemen passar alla som behöver utveckla eller anpassa sin kollektivtrafik.

Malmators webbaserade system ger handläggare och operatörer kraftfulla verktyg som underlättar alla delar av arbetet, från GPS-övervakning av fordon till skräddarsydd månadsstatistik.

Resultatet blir att passagerarna får bättre service samtidigt som snabb handläggning och optimerade lösningar ger betydande kostnadsbesparingar för huvudmannen.

Kraven på kollektivtrafiken höjs hela tiden. Malmator hjälper trafikföretagen att hålla jämna steg med utvecklingen. Våra system gör det lättare att erbjuda kollektivtrafik som passar alla typer av resenärer. Malmator levererar systemlösningar byggda på beprövad teknik, anpassade till lokala behov.

Vi gillar att arbeta nära våra kunder. Utveckling och förfining av systemen sker ofta i samarbete med användarna. Närhet gäller också för vårt kundstöd som är baserat i Sverige.

Av Malmator köper du trafiklösningar. Malmator är ditt stöd i trafikplaneringen.