Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost

Mer än 35 år av utveckling

Första versionen av vårt huvudsystem Sam3001 utvecklades av Enator (numera Tieto) och togs i drift redan 1982. Kund var Malmö stad. Malmö stad och Enator bildade 1987 Malmator AB för att marknadsföra och utveckla systemet mot externa kunder.

Malmator har således under många år varit delaktig i utvecklingen av svensk och nordisk kollektivtrafik. Våra kunder finns i Sverige men i framtiden ser vi hela Norden som vårt arbetsfält.

I dag svarar Malmators egna anställda för utvecklingsarbete, förvaltning och underhåll av systemen. Samtidigt har vi tillgång till de samlade resurserna inom Planit-gruppen. För driften av systemen svarar Tieto.

Sommaren 2005 sålde Malmö stad sin ägarandel till PLANit Sweden AB. PLANit erbjuder liksom Malmator system och tjänster till kunder som arbetar med anropsstyrda persontransporter.

PLANit tecknade den 31 december 2007 avtal med ITSirius AB om att förvärva samtliga deras aktier i Malmator AB. Därmed är PLANit helägare av Malmator.

Malmator har en årsomsättning på ca 20 miljoner svenska kronor.

Företaget är rankat AAA (högsta kreditvärdighet) av Soliditet.

Organisationsnummer: 556295-0443.

(Denna sida ändrades senast den 20 december 2016.)