Södra Förstadsgatan 58, 211 43 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Södra Förstadsgatan 58, vån 4 / Epost


Copyright

Genom att gå in på webbplatsen www.malmator.se (i fortsättningen kallad "denna webbplats") så godkänner du nedanstående villkor.

Allt material (fotografier, texter, dokument etc) på denna webbplats är Malmator AB exklusiva egendom (om inte annat anges) och är skyddat enligt svensk och internationell upphovsrätt. Utan uttryckligt skriftligt medgivande i förväg i varje fall får inte mångfaldigande, kopiering, manipulering, överlåtelse, försäljning, överföring, förändring eller annan form av utnyttjande ske. Detta gäller både om det handlar om kommersiella eller ickekommersiella syften.

Återpublicering av text eller bilder från denna webbplats är förbjuden utan uttryckligt skriftligt medgivande i förväg i varje fall. Detta gäller både kommersiell och icke-kommersiell publicering i tryckt skrift och på internet. Det är tillåtet att länka (textlänk) till denna webbplats från din egen hemsida, men direktlänkning av bilder medges inte.

Om du har några frågor, eller vill göra en begäran om publicering, så går det bra att kontakta oss via epost.