Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost

Våra system

Buss
På de här sidorna kan du läsa mer om våra system.
  • Planering, samordning och administration av resor och transporter
  • Enkelt och kostnadseffektivt sköts hela kedjan, från beställning av resan, via samordning och trafikledning till efterbehandling
  • Rationellt utnyttjande av resurserna, med bibehållande av hög kvalitet
  • Flexibelt system för att beställa olika typer av resor, både i särskild och allmän kollektivtrafik
  • Koppla ihop olika transportsätt till en sammanhängande beställning

Beställningsmottagning