Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost

Nedladdningssidan uppdaterad

Nu är sidan med dokument, program etc flyttad från vår gamla sajt. Här kan du bla ladda ner våra specifikationer för kommunikation med 'externa' trafikledningssystem och mycket annat. (051121) Läs mer ...


Nya styrelsen konstituerad

Den 17 augusti 2005 hölls bolagsstämma i Malmator AB och den nyvalda styrelsen hade därefter samma dag ett konstituerande möte.

Styrelsens ledamöter: Bo Ekelund, Jouko Kangas, Hans Andersson och Stig Palm. Suppleanter: Tommi Irebo och Lars-Olof Karner.

Vid det konstituerande mötet utsågs Bo Ekelund till ordförande och Stig Palm till vice ordförande. (050830)


Annonser profilerar Malmator

annons
I augustinumret (6/2005) av tidskriften Trafikforum publicerade Malmator sin första annons med den nya layouten och den nya logotypen. Vi hoppas att detta ska bidra till att ge Malmator en starkare profil på marknaden. Fortsatt annonsering och övriga marknadsaktiviteter kommer att utformas på liknande sätt. (050818)


Malmator i nya kläder

Malmator får nya färger och former i sin information och marknadsföring. Både företaget och produkterna ska tydligare framhävas.

Skillnaden märks kanske främst här på vår webbsajt. Nya färger, nya former och nya logotyper både för Malmator och de olika systemprodukterna har tagits fram i samarbete med reklambyrån Exhibit.

Arbetet med webbsajten är ännu inte färdigt, därför hänvisar vi än så länge till den tidigare sajten för dig som söker efter mer information.

Ambitionen med kostymbytet är att ge Malmator en tydligare profil på marknaden. Konkurrensen hårdnar och vi vill visa att våra produkter har en lång och framgångsrik historia på den svenska marknaden. Liksom att Malmator har stor erfarenhet som samarbetspartner åt många olika trafikhuvudmän. Fler aktiviteter är planerade förutom den nya webbsajten och alla kommer att bära Malmators nya profil. (050818)


Ägarskifte

Malmö stad som 1987 tillsammans med Enator AB grundade Malmator har sålt sin ägarandel. Ny delägare är PLANit Sweden AB.

PLANIT Sweden AB (www.planit.se) har 2005-05-30 tecknat avtal med Malmö stad om att förvärva deras aktier i Malmator AB. Affären förutsätter kommunfullmäktiges godkännande. Därmed blir PLANIT hälftenägare i Malmator AB. Malmator AB kommer att fortsätta som tidigare, med att vidareutveckla och marknadsföra våra system. På sikt kommer affären att ge möjligheter för ett närmare samarbete mellan Malmator och PLANIT, bl a när det gäller satsningar inför framtiden.(050602)