Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost
Malmator har flyttat

Djäknegatan 16 i Malmö
Efter nio år på Amiralsgatan 17 så har det blivit dags för oss att flytta kontoret till en ny adress.
Från den 25 november 2015 hittar du oss i nya lokaler på Djäknegatan 16 i Malmö.
Vår nya postadress är Djäknegatan 16, 211 35 Malmö.
Våra telefonnummer och e-postadresser är oförändrade.
(151125,151208)
Djäknegatan 16 i Malmö
Djäknegatan 16 i Malmö


Dokument från mötet i Stockholm

Dokumenten från höstens användarträff hittar du här.

(151125)


Höstens fortbildnings- och användarträff

Varje år träffas våra användare vår och höst för genomgång av nyheter i systemen, och diskussioner kring framtida förändringar mm.

Höstens träff kommer att hållas på Hilton Stockholm Slussen den 19-20 november 2015 (lunch till lunch).

Ladda ner programmet.

(151005, 151113)


Dokument från mötet i Göteborg

Dokumenten från användarträffen hittar du här.

(150615)


Pressmeddelande: Ny ledning för PLANit Sweden AB, Malmator AB och Holmedal Data AB (PLANit Group)

PLANit Group meddelar i dag, att VD, Hans Andersson samt marknadschef, Stig Palm, går i pension vid utgången av maj månad 2015.

PLANit Sweden AB, med dotterbolagen Malmator AB och Holmedal Data AB, blev 2014 en del av det Kanadensiska IT-företaget Volaris Group.

I Volaris Group har det Århus-baserade företaget Trapeze Group Europe A/S ett produktsortiment som på flera områden överlappar PLANit Groups. Sedan sammanslagningen har ledningen i PLANit Group och Trapeze Group Europe arbetat intensivt med att integrera och samordna de utvecklings- och marknadsområden, som de två verksamheterna har gemensamt. Syftet är att skapa en gemensam ledning för den Skandinaviska marknaden.

”Vi har sedan sammanslagningen med Volaris Group arbetat för en gemensam ledning för Trapeze Group Europe och PLANit Group. Både Stig Palm och jag känner nu att integrationen och samarbetet har kommit så långt att vi därmed kan dra oss tillbaka och gå i pension,” säger Hans Andersson.

Ny VD för PLANit Group blir Jesper Ulsted som också är VD för Trapeze Group Europe A/S. ” Vi har siden sammenlægningen med PLANit Group været klar over, at både Hans Andersson og Stig Palm ønskede at gå på pension på et tidspunkt, og at det tidspunkt først er kommet nu, er vi meget taknemmelige over,” säger Jesper Ulsted. ”Det har været en meget stor hjælp for integrationen, at de begge er blevet hos PLANit i det forløbende år”.

Hans Andersson och Stig Palm har i mer än 18 år drivit PLANit Group, och är välkända på den svenska och danska marknaden för anropsstyrd persontrafik. De har givit PLANit Group en ledande position på den svenska och danska marknaden.

PLANit Sweden AB, samt dotterföretagen Malmator AB och Holmedal Data AB, fortsätter sin verksamhet som tidigare och det sker ingen ändring vad gäller medarbetare och kunder.

Ladda ner

(150316)


Fortbildnings- och användarträff i Göteborg

Varje år träffas våra användare vår och höst för genomgång av nyheter i systemen, och diskussioner kring framtida förändringar mm.

Vårens träff blir gemensam för Trapeze, Planit och Malmator. Den kommer att hållas på Lindholmen Conference Centre i Göteborg den 19-20 maj, reservera redan nu dessa dagar i din kalender.

Ladda ner programmet.

(150310)


Nytt år - nya vägdata

I planeringssystemet Sam3001 används en särskild kördatamodul för att räkna ut distansen på en resa. Kördatamodulen bygger på ett underliggande kartmaterial för att få fram korrekt avstånd i vägnätet. Den version av kördatamodulen som används i produktion uppdaterades senast 2014-04-15 och nu är det snart dags för en ny version.

Den nya versionen innehåller ett nytt (uppdaterat) vägnät, och en del inrapporterade fel har korrigerats. Givetvis innebär ett uppdaterat vägnät att en del avstånd kan bli kortare eller längre, jämfört med nu.

Vi bytte till den nya kördatamodulen på kvällen den 10 februari 2015.

(150122,150210)