Södra Förstadsgatan 58, 211 43 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Södra Förstadsgatan 58, vån 4 / Epost

Kundstöd - akuta driftproblem

Vid problem med att komma åt våra applikationer (dvs om du inte får upp inloggningsbilden, eller det uppstår andra problem) ska du ringa Tieto kundstöd tel 010-481 53 40 (utanför kontorstid så vidarekopplas samtalet till aktuellt journummer), för aktuell information om datordriften, tekniska frågor osv (dock INTE frågor som rör din behörighet).

Om ärendet är mindre brådskande så kan du kontakta Tieto via e-post på denna adress: support.malmator@tietoevry.com.

Observera att icke-akuta frågor och synpunkter/förslag på systemets funktionalitet inte ska skickas till Tieto utan till Malmator.

När du anmäler ett fel är det bra om du kan lämna så detaljerade upplysningar som möjligt: Kommer du överhuvudtaget åt systemet (dvs kan se inloggningsbilden)? Får du ett felmeddelande så notera den exakta texten i meddelandet, vad du gjorde omedelbart före, samt i vilken funktion (bild) som felet inträffade.