Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost

Kundstöd - behörighetsfrågor

Om du har frågor som rör din behörighet till våra applikationer, så vänder du dig i första hand till den som givit dig behörighet. Detta gäller även om du t.ex. har glömt ditt lösenord och du behöver få ett nytt.

Vem som har givit dig behörighet kan variera beroende på hur verksamheten är organiserad. I regel kan du få hjälp om du vänder dig till beställningscentralen i ditt område.