Södra Förstadsgatan 58, 211 43 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Södra Förstadsgatan 58, vån 4 / Epost

Kundstöd - synpunkter, önskemål och förbättringar m.m.

Om du har synpunkter på hur systemet är utformat, eller kanske förslag till förbättringar, så tar vi på Malmator gärna emot dessa.

Kontakta oss helst per e-post. Vi besvarar alla meddelanden så snart som möjligt.

Vi har en speciell e-postadress för allt kundstöd. Använd helst denna, och inte våra individuella e-postadresser: .

Som kund hos oss kan du också få möjlighet att lägga in kundstödsärenden direkt i vårt ärendesystem. Kontakta oss för mer information om detta. I ärendesystemet kan man lägga in felrapporter (icke akuta) samt förslag till ändringar. Beskriv gärna så detaljerat som möjligt vad det är som du vill ska ändras.

I ärendesystemet kan du följa vad som händer med dina ärenden. Varje ärende får en kod som kan användas vid fortsatta kontakter med oss, för snabbare hantering.

Det går givetvis också bra att ringa oss i kundstödsfrågor; använd gärna vårt generella telefonnummer 040-10 58 50 (kontorstid). Vi ser dock helst att du i första hand skickar dina önskemål med e-post eller använder ärendesystemet.

Kontaktuppgifter till enskilda medarbetare hittar du på denna sida.