Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost

Kartor

I vårt webb-baserade gränssnitt till planeringssystemet Sam3001 finns en integrerad kartfunktion. Det är möjligt att på kartan visa alla fordons senast inskickade position, eller alla inskickade positioner för ett visst fordon. Man kan även se positionerna för fordonets aktiviteter under dagen. Webbkartan kräver ingen särskild installation utan den är tillgänglig för alla användare (beroende av inställningarna i behörighetssystemet).

Karta