Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost

Sam3001

Sam3001 är ett planerings- och samordningsverktyg som klarar att samordna stora volymer resor. Första versionen togs i bruk hösten 1982. Sedan dess har systemet kontinuerligt byggts till och förfinats. I dag innehåller systemet flera moduler som ger användaren stora möjligheter till lokal anpassning. Gränssnittet mot användarna är webb-baserat.

BeställningscentralSystemet tar emot beställningar av resor och transporter samt planerar och samordnar dessa. Kostnad för resan beräknas och uppdraget skickas till transportör. Samtidigt genereras underlag för betalning och bokföring liksom utförlig statistik.

Dessutom är Sam3001 ett trafikledningssystem som upprätthåller kommunikation mellan systemet och fordonen. Systemet övervakar anropsstyrd kollektivtrafik så som färdtjänst, allmän kollektivtrafik, anpassade linjer, sjukresor, tjänsteresor med mera.

Ett avancerat behörighetssystem (bks) säkerställer att varje användare får tillgång till just de funktioner som han/hon behöver.

Exempel på hur en del av formuläret för resebeställning ser ut (bekräftelse på en kombinerad resa). Klicka i bilden för en större version:

Beställningsbild

Sam3001 kan fås antingen som entreprenadlösning eller för drift i egen regi.

Sam3001.se - Sam3001 på internet sedan 1999

Vi på Malmator har lång och gedigen erfarenhet av s.k. webb-baserade applikationer, sedan 1999 kan man via internet använda de flesta funktionerna i Sam3001. Därmed är det enkelt att använda systemet var du än befinner dig. Sam3001.se fungerar även för mobila användare.

Gränssnittet är grafiskt 'intuitivt' vilket gör det lätt att lära sig. Sam3001 på webben gör arbetet enkelt och flexibelt, eftersom det enda du behöver är en internetanslutning och en vanlig webbläsare. För säker och krypterad anslutning använder vi Secure Sockets Layer (https).

Alla texter som visas (ledtexter, felmeddelanden etc) finns i en separat språkfil, vilket gör det enkelt att anpassa systemet till ett annat språkområde.En norskspråkig version används i Oslo.

I Sam3001 finns även en integrerad kartfunktion.

Sam3001 för resenärer

Även den enskilde resenären har nytta av Sam3001. Resenären kan via webben enkelt beställa och avbeställa sina egna resor. Det finns även möjlighet att använda en app.

System- och funktionsöversikter

Klicka i respektive bild för en större version.