Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost

Specialtransporter

Lift är specifikt utvecklat för Kriminalvårdens transporttjänst. Lift används för planera persontransporter exempelvis mellan kriminalvårdsanstalter, häkten och domstolar. Systemet är webb-baserat och som databas används Microsoft SQL Server.