Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost

Dokumentarkivet

HandSam har utvecklats som en kompletterande modul till Sam3001 och är ett IT-stöd för handläggning av bland annat tillståndsprövning för 'särskilt resande', exempelvis färdtjänst. I HandSam noteras kunder, ärenden, beslut och överklaganden.

All dokumentation kan enkelt föras in i HandSam. Det går att scanna inkomna handlingar och lagra dem elektroniskt. Genom att ha all dokumentation tillgänglig kan en handläggare enkelt finna uppgifter om en kund utan att behöva leta efter dokumenten i ärendet. Med kraftfulla sökverktyg söker man en viss kund eller en grupp av kunder.

Systemet är webb-baserat och alla väsentliga inställningar styrs av parametrar. Detta gör systemet flexibelt och enkelt att anpassa till den egna organisationen. HandSam är visserligen utvecklat för att integreras med Sam3001, men kan även installeras helt fristående.

Exempel på hur en funktion i HandSam ser ut:

HandSam kundöversikt (klicka för en större bild)

Funktioner i Handsam:
Kund Ärende Underhåll
Välj kund Sök/Välj Batchmonitor
Visa kund Visa ärende Behörighet
Ny kund Nytt ärende Systemparametrar
Ta bort kund Ta bort ärende Ärendekoder
Adresser Ansökan Behovskoder
Telefon Noteringar Beslutskoder
Kontaktpersoner Dokument Ärendestatus
Händelser Beslut mm
Bevakningar Beslutsmeddelande  
Sök dokument/bild  
Kunduppgift upphör  
Inaktivera kund    
     
Övrigt  
Sök bevakning Inscannat Listor
Sök ärende Statistik Handbok
Sök beslut Versionsinfo 'Ofta Ställda Frågor'

Det finns ett produktblad (pdf) om HandSam som du kan ladda ner här.

Om du önskar ytterligare information så kan du dessutom läsa en kort presentation av HandSam (kräver Adobe Flash Player), eller en lite mer detaljerad beskrivning (i pdf-format, 278kB).