Djäknegatan 16, 211 35 Malmö / Tel 040-10 58 50 / Besök Djäknegatan 16, vån 4 / Epost

Sam3001 - Kommunikation

För kommunikation mellan Sam3001 och fordon erbjuder vi ett antal lösningar:

  • Fax eller sms
  • HDCom (marknadsförs av Holmedal Data)
  • Kommunikationslänk mellan Sam3001 och ett befintligt taxiledningssystem

Fax och sms

Fungerar bäst vid mindre volymer resor. Kommunikationen är bara i en riktning (från Sam3001 till beställningscentralen/fordonet).

HDCom

Föraren får sina köruppdrag via datalänk över mobilnätet - som terminal fungerar läsplattor och telefoner med operativsystemet Android. Det går att kommunicera i båda riktningarna. För mer information kontakta Holmedal.

Taxiledningssystem

Om ni redan har ett kommunikationssystem så är detta antagligen det bästa alternativet. Vi sätter upp en länk mellan Sam3001 och taxiledningssystemet. De flesta större systemen på marknaden är förberedda för kommunikation med Sam3001. Kommunikationen kan vara enkelriktad eller dubbelriktad.